UDSTYR 2022 CHALLENGE OG U21

(English below)

Husk at holde jer opdateret på udstyrslisten, da ændringer kan forekomme! Opdateret 16/8-22

 

Hver deltager skal medbringe = obligatorisk udstyr pr DELTAGER

   • Mountainbike med holdnummer + cykelhjelm (kun obligatorisk på MTB etaper)
   • Vindtæt jakke (skal medbringes HELE tiden)
   • Svømmevest (kun obligatorisk, når der skal svømmes/sejles)

Obligatorisk udstyr pr HOLD (skal medbringes HELE TIDEN med mindre andet er nævnt):

   • Kompas
   • Drybag eller havtaske på mindst 30 liter. (Kun obligatorisk når der svømmes. Skal fyldes med luft ved svømmepassager til opdrift hvis der opstår problemer for deltagere på holdet.)
   • Pose/taske til transport af svømmeveste. Afleveres (tom) med cyklerne ved indskrivning.
   • Førstehjælp minimum kompressforbinding og alutæppe
   • Mobiltelefon pakket vandtæt. Må KUN bruges til at tilkalde hjælp
   • Vandfast skrivegrej minimum 3 stk

Særlig information om obligatorisk udstyr:

Obligatorisk holdudstyr skal medbringes under hele løbet! Når starten går, skal alle på holdet være iført svømmevest og medbringe holdets drybag/havtaske.

Rettet 16/8: Specielt for Swim-run-etapen: Der må GERNE medbringes håndpadler og pullbuoy, men disse skal holdene selv bære helt til mål, dvs de må IKKE afleveres sammen med vestene. Der må IKKE medbringes øvrigt udstyr til brug ved svømning f.eks. svømmefødder, madrasser eller badedyr (det kan næppe heller svare sig!)

Alt øvrigt udstyr I skal bruge i løbet af dagen kan afleveres sammen med jeres cykler. Cykler afleveres ved indskrivningsstedet. Vær opmærksom på, at indskrivning ikke er samme sted som start! (nærmere info tilgår op til løbet)

Sammen med cyklerne afleverer i også en pose/taske til svømmeveste. Den skal være tydeligt markeret med jeres holdnummer. Vi transporterer svømmeveste til næste etape, hvor I får brug for dem. Der må ikke være andet i posen/tasken end svømmeveste.

I vurderer således selv hvor meget mad og frivilligt udstyr I medbringer på den første etape. MEN der går noget tid inden I møder jeres cykler, mad og udstyr. Det vil f.eks. være dumt at efterlade sine løbesko ved cyklerne.

 

Derudover anbefales 

   • Løbesko med godt greb især, hvis det er mudret 
   • Mad og drikke til løbets varighed (der kan tankes vand undervejs, men nogle gange kan der gå 3-4 timer mellem vandposter) 
   • Rygsæk til transport af energi og væske 
   • Plastiklommer og drybag  
   • Cykelreparationsudstyr og lappegrej 

 Forbudt udstyr

 • GPS-navigations udstyr og lignende (GPS ur til tracking er ok)
 • Ure med adgang til at styre mobiltelefon (enten må uret blive hjemme eller også må telefonen være slukket) – ulovlig brug af mobiltelefon medfører diskvalifikation!
 • Kortmateriale som ikke er udleveret af arrangøren

 

ENGLISH

Remember to revisit the equipment list before the race. There might be changes. Last updated 9/6-22

Mandatory equipment per. participant

   • Mountainbike + helmet (Only mandatory on bike legs)
   • Windproof jacket (all time mandatory)
   • Lifejacket suitable for swimming. (Only mandatory when swimming/paddling)

Mandatory team equipment (all time mandatory):

   • Compass
   • Drybag minimum 30 liters. Only mandatory when swimming. Must be filled with air to assist teammembers if anything happens to them when in the water.
   • Bag or sack for lifejackets. Must be placed by the bikes at checkin.
   • First aid, minimum compression bandage and survival blanket
   • Mobile phone in waterproof bag – only for emergencies
   • Min. 2 waterproof pens

Specific information regarding mandatory equipment:

Mandatory team equipment must be brought throughout the race! At the start, you must also wear a life jacket and bring the team’s drybag / sea bag.

Edited 16/8: On swim-run-stage you are allowed to bring hand paddles and pullbuoy, but these items must be carried by the team to the finish. This means that you are NOT allowed to leave them, when you leave the life jackets. Do NOT bring other equipment for swimming (madrasses, finns etc. are not allowed)

All other equipment you need during the day can be handed in with your bikes. Bicycles are handed in at the check-in point. Be aware it is not the same place as the start! (more information available when we get closer to the race date)

Along with the bikes, you also hand in a bag/sack for life jackets. It must be clearly marked with your team number. We transport life jackets to the next stage, where you will need them.

You must decide for yourself how much food and voluntary equipment you bring with you on the first stage. BUT it takes some time before you meet your bikes, food and equipment. It will e.g. not be advised to leave your running shoes by your bikes.

 

We also recommend:  

   • Trailrunning shoes 
   • Food and water or energydrinks for the entire race. During the race there are a few places you can refill water bottles but bring enough for at least 3-4 hours at the start.
   • Backpack for your equipment 
   • Drybag and plastic pockets for maps  
   • Bike repair kit

Prohobited equipment

 • GPS-navigation equipment etc (GPS watch for tracking only is allowed)
 • Watches with acces tomobile phone (turn off the phone or leave the watch at home) – illigal use of mobile phone will cause disqualification!
 • Maps of any kind not provided by organisers