UDSTYR 2023 CHALLENGE OG U21

(English below)

Husk at holde jer opdateret på udstyrslisten, da ændringer kan forekomme! Opdateret 13/8-23

 

Hver deltager skal medbringe = obligatorisk udstyr pr DELTAGER

   • Mountainbike med holdnummer + cykelhjelm (kun obligatorisk på MTB etaper)
   • Vindtæt jakke (skal medbringes HELE tiden)
   • Svømmevest (kun obligatorisk, når der skal svømmes/sejles)

Obligatorisk udstyr pr HOLD (skal medbringes HELE TIDEN med mindre andet er nævnt):

   • SportIdent (tidtagningschip – udleveres af arrangørerne)
   • Kompas
   • Drybag eller havtaske på mindst 30 liter. (Kun obligatorisk når der svømmes. Skal fyldes med luft ved svømmepassager til opdrift hvis der opstår problemer for deltagere på holdet.)
   • Pose/taske til transport af svømmeveste og evt. øvrigt svømmeudstyr. Obligatorisk på swim-run etape. Se note nedenfor.
   • Førstehjælp minimum kompressforbinding og alutæppe
   • Mobiltelefon pakket vandtæt. Må KUN bruges til at tilkalde hjælp
   • Vandfast skrivegrej minimum 1 stk

Særlig information om obligatorisk udstyr:

Obligatorisk holdudstyr skal medbringes under hele løbet!

Specielt for Swim-run-etapen: Der må GERNE medbringes håndpadler, pullbuoy, svømmefødder, madrasser og badedyr, men disse skal holdene selv bære med videre fra TA1 til TA3. Dvs. udstyr til swim-run indleveres samlet i en lukket taske ved check-in. Udstyret udleveres til holdet ved starten af swim-run etapen. Efter swim-run etapen skal holdet selv transportere svømmegrej og taske fra TA1 til TA3.

 

Derudover anbefales 

   • Løbesko med godt greb især, hvis det er mudret
   • Mad og drikke til løbets varighed (der kan tankes vand undervejs, men nogle gange kan der gå 3-4 timer mellem vandposter)
   • Rygsæk til transport af energi og væske
   • Plastiklommer og drybag
   • Cykelreparationsudstyr og lappegrej
   • Cykellygter

Forbudt udstyr

 • GPS-navigations udstyr og lignende (GPS ur til tracking er ok)
 • Ure med adgang til at styre mobiltelefon (enten må uret blive hjemme eller også må telefonen være slukket) – ulovlig brug af mobiltelefon medfører diskvalifikation!
 • Kortmateriale som ikke er udleveret af arrangøren

 

ENGLISH

Remember to revisit the equipment list before the race. There might be changes. Last updated 26/8-23

Mandatory equipment per. participant

   • Mountainbike + helmet (Only mandatory on bike legs)
   • Windproof jacket (all time mandatory)
   • Lifejacket suitable for swimming. (Only mandatory when swimming/paddling)

Mandatory team equipment (all time mandatory):

   • SportIdent (timing chip – handed out by organizers)
   • Compass
   • Drybag minimum 30 liters. Only mandatory when swimming. Must be filled with air to assist teammembers if anything happens to them when in the water.
   • Bag or sack for lifejackets and other swimming equipment. Mandatory on swim-run stage, see note below.
   • First aid, minimum compression bandage and survival blanket
   • Mobile phone in waterproof bag – only for emergencies
   • Min. 1 waterproof pen

Specific information regarding mandatory equipment:

Mandatory team equipment must be brought throughout the race!

On swim-run-stage you are allowed to bring hand paddles, pullbuoy, matress, finns, etc. but these items must be carried by the team from TA1 to TA3. This means the equipment must be handed in at check-in, in a fully closed bag. The gear will be available at the beginning of the swim-run stage, and the team has to carry it from TA1 to TA3.

We also recommend:  

   • Trailrunning shoes
   • Food and water or energydrinks for the entire race. During the race there are a few places you can refill water bottles but bring enough for at least 3-4 hours at the start.
   • Backpack for your equipment
   • Drybag and plastic pockets for maps
   • Bike repair kit

Prohobited equipment

 • GPS-navigation equipment etc (GPS watch for tracking only is allowed)
 • Watches with acces tomobile phone (turn off the phone or leave the watch at home) – illigal use of mobile phone will cause disqualification!
 • Maps of any kind not provided by organisers